Bell Schedule

FALL FINALS WEEK Schedule 12/12-16

Monday, 12/12
 Late Start
Tuesday, 12/13
Finals
Wednesday, 12/14
Finals
Thursday, 12/15
Finals
Friday, 12/16
Finals
Period 0: 8:00-8:55
Period 1: 9:00-9:40
Period 2: 9:45-10:25
Break: 10:25-10:35
Period 3: 10:40-11:20
Period 4: 11:25-12:05
Lunch: 12:05-12:40
Period 5: 12:45-1:25
Period 6: 1:30-2:10
Break: 2:10-2:20
Period 7: 2:25-3:05
Period 8: 3:10-3:50
Period 1: 8:30 – 10:30
Break: 10:30-10:45
Period 5: 10:50-12:50
Period 2: 8:30 – 10:30
Break: 10:30-10:45
Period 6: 10:50-12:50
 
 
Period 3: 8:30 – 10:30
Break: 10:30-10:45
Period 8: 10:50-12:50
 
Period 4: 8:30 – 10:30
Break: 10:30-10:45
Period 7: 10:50-12:50
 

 

bell sched

Pep Rally Schedule - 9/23, 2/3, 3/24

Period

Time

Period 0

7:30-8:25

Period 2

8:30-9:55

Snack

9:55-10:05

Assembly 1

10:10-10:40

Period 4A

10:45-12:10

Period 4B

10:10-11:35

Assembly 2

11:40-12:10

Lunch

12:10-12:45

Period 6

12:50-2:15

Break

2:15-2:20

Period 8

2:25-3:50

 

Assembly 1 & Period 4B Buildings: A, B, D, E, F G, H, Black Box, Counseling, Gym,
J102, J103, J104, J113, J202, J203

Period 4A & Assembly 2 Buildings: K, L, M, Old Theater, S, 
J105, J114, J204, J205, J211, J212, J213

Minimum Day - 9/7, 3/31

Minimum Day

Start

End

Period 0

7:30am

8:25am

Period 1

8:30am

8:55am

Period 2

9:00am

9:25am

Period 3

9:30am

9:55am

Period 4

10:00am

10:25am

Break

10:25am

10:35am

Period 5

10:40am

11:05am

Period 6

11:10am

11:35am

Period 7

11:40am

12:05pm

Period 8

12:10pm

12:35pm